#bruisendzulte

DSC_6446.JPG

Beste inwoners,

Open Zulte wil #voortdoen. We willen Zulte, Olsene en Machelen ook de komende jaren verder uitbouwen en ontwikkelen. In deze folder hebben we het over een ‘bruisend Zulte’. Onze gemeente is gekend voor haar schitterende vrijetijdsaanbod, haar warme gemeenschapsleven en haar vele verenigingen.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Zulte in de toekomst nog meer gaat bruisen? We hebben het over vernieuwingen aan de vrijetijdsinfrastructuur, nieuwe activiteiten om Zulte nog meer op de kaart te zetten en een gevarieerd aanbod voor jong en oud.

Daarnaast komt u vandaag meer te weten over schepen Michaël en drie vrouwelijke kandidates uit Zulte namelijk Delphine, Kathleen en Etelle. Veel leesplezier.


Burgemeester Simon.

 

 

Nieuwe voetbalaccomodatie op domein Waalmeers 

Op domein de Waalmeers werden zeven jaar terug de nieuwe voetbalterreinen, jeugdlokalen en Finse looppiste in gebruik genomen. Het domein is een grote meerwaarde voor onze gemeente en voor de verschillende gebruikers.
Nu is het tijd voor een volgende stap in de ontwikkeling van het domein. De aanwezige voetbalaccommodatie moet vernieuwd worden. De kleedkamercontainers zijn uitgeleefd en de kantine is te klein. We willen hier een gebruiksvriendelijke nieuwbouw realiseren, met voldoende ruimte voor sanitair, kleedkamers en cafetaria. Ook in de andere gemeentelijke sport-, jeugd- en cultuuraccommodaties willen we verder investeren.Aangepaste vrijetijdsinfrastructuur

Cultuur, jeugd en sport verdienen gebouwen en omgevingen die geschikt zijn om optimaal te kunnen ‘beleven’.
We willen dan ook verder investeren in de gebruiksvriendelijke vernieuwing van onze vrijetijdsinfrastructuur.

Dit deden we de voorbije jaren: de nieuwe sporthal, de vernieuwing van zaal Fiertelhof, de nieuwe huisvesting voor jeugdhuis ’t Sloef in het leegstaande schoolgebouw in Olsene en de lopende opwaardering (vergroting) van de cafetaria van het Ontmoetingscentrum en renovatie van huis Meheus.

Dit willen we de volgende jaren doen:
• Vernieuwen van de gebouwen op domein de Raveschoot, achter het kasteel in Olsene, in samenspraak met de verschillende gebruikers (KSA, Chiro, rugbyclub, hondenschool, …).
• Verder investeren in de voetbalaccommodaties in Machelen (oud gedeelte) en Olsene.
• Systematisch vernieuwen van de ontmoetingszaaltjes van het Sociaal Huis in de drie deelgemeenten (Guldepark, Sint-Pieterssstraat en Moerbeekpark).
• Ruimte voorzien voor jeugdhuis ’t Sloef bij de herontwikkeling van het schoolterrein in Olsene.Zulte op de kaart


Zulte kunnen we nog meer op de kaart zetten via vernieuwende organisaties die typerend en verbindend zijn voor onze gemeente, die onze gemeente een nog sterkere identiteit kunnen geven.

Dit deden we de voorbije jaren: vernieuwende initiatieven opgezet in samenwerking met externen zoals het Festival van Vlaanderen, de uitreiking van de Cultuurprijzen en het Gaston Martens-feestjaar in 2017; Zulte werd ‘Toneelgemeente 2016’; goede samenwerking met de verschillende feest- en cultuurcomités voor organisatie van culturele activiteiten; volksfeesten gemaakt van doortocht Ronde van Vlaanderen door Olsene (2016) en bekerviering SV Zulte Waregem (2017);

Dit willen we de volgende jaren doen:
- Verder investeren in ‘ZOM’-er-activiteiten die Zulte op de kaart zetten en onze inwoners samenbrengen over de deelgemeenten Zulte/Olsene/Machelen heen. Dit in samenwerking met de plaatselijke horeca, handelszaken, verenigingen, geïnteresseerden, … waarbij de gemeente coördineert en ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan Zulte als middaggemeente bij de 1.000 kilometer voor kom op tegen kanker, aan een ‘parktheaterfestival’ in samenwerking met de lokale theaterverenigingen, een spektakel ‘langs de Leie’ met straatmuziek en -animatie, …
- Samen met de feest- en cultuurcomités verder uitbouwen en versterken van aantrekkelijke kermisprogramma’s. 
- Bijzondere aandacht voor het feestjaar ‘600 jaar Machelen Gulde’ in 2023, waarbij we samen met de betrokken verenigingen en actoren een feestjaar willen opbouwen naar het voorbeeld van het Gaston Martensjaar in 2017.
- Streven naar erkende mountainbike- en wandelknooppuntenroute op grondgebied Zulte, eventueel in samenwerking met omliggende gemeenten.Aanbod voor jong en oud


Een bruisende gemeente beschikt over een ruim, gevarieerd en betaalbaar aanbod van activiteiten voor jong en oud.

Dit deden we de voorbije jaren: aanbod van sport-, jeugd- en cultuurkampen werd uitgebreid met vernieuwende en succesvolle initiatieven zoals de Techniekacademie, groente- en plantentuin voor kinderen, creakampen, …

Dit willen we de volgende jaren doen:
• Verder uitbouwen van een kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod voor onze kinderen via onder andere proefprojecten voor
 speelpleinwerking tijdens de kortere schoolvakanties,
 kleutersportkampen van 5 dagen in plaats van 3.
• Specifieke aandacht voor initiatieven die de vereenzaming bij senioren tegengaan zoals
 proefproject ‘bibliotheek op wieltjes’ waarbij het boekenaanbod bereikbaar gemaakt wordt voor minder mobiele personen.
 specifieke communicatie naar senioren over het beschikbare aanbod.
• Versterken van het culturele aanbod in tentoonstellingsruimte Huis De Leeuw op Machelendorp via het  optimaliseren van de infrastructuur (oplossing voorzien voor moeilijke trap)
 oprichten van een werkgroep om de programmatie te versterken en te coördineren.
• Samen met intercommunale-eigenaar Veneco een plan uitwerken voor de invulling van de leegstaande kapel in de Leihoekstraat in Machelen.

 

#voortdoen