#modernzulte

Luisteren werkt.png

Beste inwoners,

Open Zulte wil #voortdoen. We willen graag ook de volgende 6 jaar onze gemeente op een positieve manier verder uitbouwen en ontwikkelen, in een goede samenwerking en dicht bij de mensen, zoals u van ons gewoon bent.
In deze folder hebben we het over een ‘modern Zulte’. Hoe zorgen we ervoor dat onze gemeente mee blijft met de tijd en hoe kunnen we onze inwoners hierbij nog beter betrekken? Want
luisteren blijft werken, bijvoorbeeld via ‘buurtbudgetten’.

Verder maakt u vandaag nader kennis met gemeenteraadslid Pieter en drie nieuwe jonge vrouwelijke kandidates, zijnde ‘power lady’s’ Kathy, Sofi a en Talitha. Wie zei ook alweer dat het moeilijk is om sterke vrouwen politiek te engageren? 

Burgemeester Simon.


Luisteren blijft werken

Voor Open Zulte is het cruciaal dat het gemeentebestuur bereikbaar, aanspreekbaar en luisterbereid is.

De afgelopen jaren gebeurde dit onder andere via regelmatige buurtvergaderingen: vaste overlegmomenten met de bevolking waardoor we als bestuur in elke buurt de vinger aan de pols konden houden. We experimenteerden ook met een ‘burgerbudget’: elke inwoner mocht zijn of haar voorstel insturen en kon ook mee beslissen welk project moest uitgevoerd worden.
Winnaar werd het kinderfestival ‘Leierock 4 Kids’ dat in juni volgend jaar uitgevoerd zal worden.

In de komende jaren willen we de luisterbereidheid en de betrokkenheid van de bevolking bij het bestuur nog versterken. We willen onder andere werken met ‘buurtbudgetten’. Hierbij krijgt elke buurt van Zulte een vast bedrag ter beschikking om – na inspraak van de bewoners en op basis van enkele criteria - zelf een project uit te voeren dat de buurt en de omgeving ten
goede komt.


Informeren en participeren: @ your service

Dit deden we de voorbije jaren: tweejaarlijkse buurtvergaderingen, experiment met burgerbudget, gemeente op sociale media (Facebook en Twitter), vernieuwing van het gemeentelijk infoblad tot ‘InfoZulte’, nieuwe ‘Zulte App’ als modern en efficiënt communicatiemiddel naar de inwoners toe, wekelijkse digitale nieuwsbrief bij openbare werken, uitbreiding mogelijkheden digitaal loket op gemeentelijke website, installatie van kindergemeenteraad, …
Deze inspanningen hebben gerendeerd om de betrokkenheid van de bevolking te vergroten. Zo blijkt duidelijk uit
de cijfers van de recent verschenen Gemeentemonitor:


Op deze ingeslagen weg willen we verdergaan.

Dit willen we de volgende jaren doen: 
• Verder inzetten op korte communicatielijnen en nieuwe vormen van inspraak en participatie. (Onder andere via ‘buurtbudgetten’)
• Ingebruikname van volledig vernieuwde gemeentelijke website als modern communicatiekanaal naar de bevolking toe (reeds in voorbereiding).
• Sterker uitbouwen van het digitaal loket en vergroten van de mogelijkheden tot het aanvragen en verkrijgen van documenten van thuis uit.
• Doelgerichte communicatie via thematische elektronische nieuwsbrieven.
• Verder uitbouwen van de sociale mediakanalen van de gemeente met meer de nadruk op ‘beleving’ (onder andere opstart Instagram-account).
• Vernieuwen van de verouderde en weinig gebruiksvriendelijke digitale infoborden.
• Evaluatie openingsuren en experimenteren met ‘werken op afspraak’. Dit biedt voordelen voor zowel u als inwoner (duidelijkheid, geen wachtrijen, voorbereide dossiers, …) als voor de medewerkers van de administratie (geen druk van rij wachtenden, mogelijkheid tot dossiervoorbereiding, …).


Vernieuwend Zulte

Zulte moet een vernieuwende gemeente zijn, een moderne organisatie die durft te experimenteren met nieuwe technieken en ontwikkelingen.

Dit deden we de voorbije jaren: niet alles zelf willen doen maar goed samengewerkt met externen (bv.: organisatie van activiteiten, bermmeesters tegen het zwerfvuil, …) en met andere gemeenten (bv. noodplanningsbeleid); nieuwe woonvormen gefaciliteerd zoals ‘samenwonen’ (bv.: drie vrienden in een ééngezinswoning) en ‘hospitawonen’ (bv.: opvang van familieleden); nieuwe stedenbouwkundige verordening gebaseerd op verdichting rond de dorpskernen en nabij knooppunten van openbaar vervoer; …

Dit willen we de volgende jaren doen:
• Moderne architectuur en stedenbouw kansen geven in dorpskernvernieuwingsprojecten (bv. Lys Yarns, Wolspinnerij-Denys, schoolterrein Olsene, …).
• Oud en nieuw combineren via onder andere de integratie van hoeve Boelake in de herontwikkeling van Lys Yarns en het uitvoeren van het opgemaakte beheersplan voor de erfgoedomgeving rond de kerk van Machelen.
• Gebruik van opkomende ‘smart city’ toepassingen om het dagelijks leven waar nuttig te vergemakkelijken.
• Multifunctioneel gebruik van kerkgebouwen en kapellen ondersteunen. (optredens, tentoonstellingen, workshops, …).

#voortdoen