#veiligzulte

DSC_6594.JPG


Beste inwoners,

Zondag zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Open Zulte wil #voortdoen. We willen graag ook de volgende 6 jaar onze gemeente op een positieve manier verder uitbouwen en ontwikkelen, in een goede samenwerking en dicht bij de mensen, zoals u van ons gewoon bent.

In deze uitgave stellen we met ‘veilig Zulte’ het laatste deel van ons programma voor. Hoe kunnen we onze gemeente in de komende jaren nog veiliger en verkeersveiliger maken?
We hebben het onder andere over de doortrekking van het fietspad langs de spoorweg en de vernieuwing van de Grote Steenweg in Olsene.
Tot slot laten we over gemeenteraadsleden Philippe en Hendrik en nieuwe kandidaten Francky en Rudy aan het woord. Sterke mannen met een grote waarde voor ons team. 

Burgemeester Simon.


Fietspad langs spoorweg van Waregem tot Deinze

Binnen enkele jaren zullen fietsers onze volledige gemeente veilig kunnen doorkruisen via de fietssnelweg langs de spoorlijn. Momenteel is het fietspad reeds aangelegd tussen het station van Waregem en de Meylegemstraat in Olsene. Dit zal de komende jaren in samenwerking met het provinciebestuur verder doorgetrokken worden tot in Deinze. Binnenkort start de aanleg van het
stuk tussen de Kruishoutemstraat in Machelen en de grens met Deinze (Bokstraat / Nachtegaalstraat). Later komt ook het resterende stuk tussen Olsene en Machelen nog aan de beurt.

Op het bestaande fietspad in Zulte komt er binnenkort ook een fietstunnel onder de spoorwegbrug van de Drogenboomstraat. Dit zal een stuk veiliger zijn.

We willen de volgende jaren de fietssnelweg ook nog beter en veiliger verbinden met de dorpskernen van Zulte, Olsene en Machelen.


Veilige vernieuwing Grote Steenweg in Olsene

De verkeersveilige heraanleg van de Grote Steenweg door Olsene is één van de belangrijkste investeringen voor de volgende jaren. Hierbij wordt het stuk van de gewestweg N43 tussen de Lijsterstraat in Zulte en De Dreve in Olsene volledig vernieuwd, gekoppeld aan de vernieuwing van de Centrumstraat (N459). Het ontwerp zit in een eindfase. Dit plan werd de afgelopen jaren intensief voorbereid en doorgesproken met de betrokken partijen, handelaars en bewoners langs de N43.


We voorzien hier onder andere:
-  afgescheiden of verhoogde fietspaden om de veiligheid voor de fietsers te verhogen,
-  ventwegen ter hoogte van de handelszaken in het centrum (vergelijkbaar met doortocht Zulte),
-  overrijdbare middenbermen bij het binnenrijden van de kern om daar de snelheid te matigen en het oversteken voor fietsers en voetgangers te vergemakkelijken,
- een extra afslagstrook op het kruispunt in de Kerkstraat voor een vlottere doorstroming van het verkeer.

 


Veilige weginfrastructuur

We willen de komende jaren verder werken aan goede en veilige wegen, fietspaden en voetpaden. Belangrijke basisprincipes hierbij zijn ‘STOP’ (stappers-trappers-openbaar vervoer-personenvervoer), ‘self explaining roads’ (de wettelijke verkeersregeling qua snelheid, voorrang, enz. die maximaal aansluit bij het buikgevoel van de weggebruiker) en overleg met de
omgeving.

Dit deden we de voorbije jaren: wegen- en rioleringswerken met verhoogde verkeersveiligheid (industriezone Karreweg, Posthoornstraat, Waalstraat, Koekoekstraat, …); nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen Kastanjelaan en Waalstraat langs gemeenteschool en sporthal; nieuwe voetpaden in verschillende wijken (Moerbeekpark, Ellegem, Biriwi, Vogelzang, Tuinwijk); pmaak
en stapsgewijze uitvoering maatregelen verkeersleefbaarheidsplan; …

Dit willen we de volgende jaren doen:

• Verder investeren in verbeterde weg- en rioleringsinfrastructuur:
   - afwerken lopende werken (Houtstraat, Warandestraat),
   - uitvoeren reeds geplande werken (Bokstraat-Schrijversstraat-Brandstraat, verfraaiing zijbermen Oudenaardestraat als toegangspoort vanaf de autonelweg, vernieuwing voetpaden inclusief       riolering in Zaubeekstraat tussen N43 en Waalstraat, …),
   - opstart nieuwe dossiers (onder andere Petegemstraat).


• Evaluatie uitgevoerde maatregelen verkeersleefbaarheidsplan (onder andere schoolomgeving Olsene, snelheid / zwaar vervoer wijk De Piste, …) en stapsgewijze verdere uitvoering van        verkeersveilige maatregelen (onder andere snelheidsremmers Tuttegemstraat, herinrichting kruispunt Kruishoutemstraat / Pannestraat, verbreden inrit Kreupelstraat bij ontwikkeling van het
hoekperceel langs de Kerkstraat).
• Aanleg fietstunnel onder de sporen ter hoogte van de Zaubeek (via Infrabel).
• Overleg met Deinze voor veilige vernieuwing van de Brugstraat.
• Voorzien van nieuwe veilige verbindingen voor de zwakke weggebruiker bij uitvoering nieuwe projecten (onder andere bij herontwikkeling Wolspinnerij / Denys / Lys Yarns en schoolterrein Olsene).
• Extra investeren in jaarlijks systematisch wegenonderhoud. • Optimaliseren ‘winterplan’ in samenspraak met landbouwers of andere geïnteresseerden om bij extreme weersomstandigheden
het wegennet berijdbaar te houden.

 

Algemene veiligheid

Ook veiligheid in het algemeen krijgt onze bijzondere aandacht.

Dit deden we de voorbije jaren: plaatsing van ANPRcamera’s met nummerplaatherkenning langs de belangrijkste invalswegen (afrit autosnelweg, Staatsbaan in Zulte, Kerkstraat in Olsene, grens Machelen / Petegem); aankoop drone voor o.a. bewaking evenementen en opsporing vermiste personen; aanpassing openingsuren wijkcommissariaat politie in functie van meer blauw op straat; uitwerken noodplan en bijhorende regelmatige oefeningen voor noodsituaties; uitbreiding snelheidscontroles naar lokale wegen; …

Dit willen we de volgende jaren doen:
- Camerabewaking op vandalismegevoelige plaatsen waar minder sociale controle is.
- Gebruikmaken van de schaalvergroting van de politiezone (Deinze-Zulte-Lievegem) om de werking te versterken (aanrijtijden interventie, bereikbaarheid wijkwerking, …).
- Verder uitbreiden van de snelheidscontroles naar lokale wegen.
- Investeren in camerabewaking voor verkeershandhaving (tonnagebeperking, trajectcontrole, …).


#voortdoen