Open Zulte is ontzettend dankbaar

Bedankt 2018.png (1)
26/10/2018

Op zondag 14 oktober draaiden de gemeenteraadsverkiezingen voor Open Zulte uit op een onwaarschijnlijk resultaat. Na het werk en de inzet van de voorbije jaren hoopten we op een goede score. Maar dat dit beloond zou worden met 17 zetels, ging onze eigen verwachtingen te boven.

Deze resultaten hebben wellicht meerdere oorzaken.
We beschikken over een schitterend team dat zich dagelijks ten volle geeft in zijn engagement voor Zulte en onze inwoners. Ons programma is ambitieus en getuigt van een visie voor een gefaseerde verdere ontwikkeling voor Zulte voor de komende 20 tot 30 jaar.
En ongetwijfeld speelde ook het beleid van de huidige bestuursploeg in de coalitie met de collega’s van GVZ en N-VA een belangrijke rol. We zijn dit indachtig en zullen daarom ondanks onze absolute meerderheid de huidige coalitiepartners in een aangepaste formule mee nemen in de bestuursploeg voor de komende jaren.

Ontzettend bedankt mensen voor de steun en het betoonde vertrouwen.
Het is voor ons voltallige team een extra stimulans om ons met alle beschikbare middelen en energie te blijven inzetten om het huidige beleid verder vorm te geven.
We zullen deze opdracht dan ook met plezier en met de nodige verantwoordelijkheid opnemen.
De verkiezingsuitslag zal ons niet verleiden tot een andere stijl van besturen. We blijven gaan voor nabije aanspreekbaarheid, voor luisterbereidheid, voor dialoog en voor inspraak met alle collega’s, ook van de oppositie. We zullen verder de weg kiezen van overleg met verenigingen, buurten en inwoners.
Meer dan ooit willen we nederig en dankbaar POSITIEF #voortdoen.