Missie

Historiek

Open Zulte is een lokale politieke partij, ontstaan uit het gezamenlijk engagement van de plaatselijke afdeling van Open VLD en onafhankelijke kandidaten in voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Deze bundeling van krachten maakte Open Zulte tot de leidende partij van een nieuwe, dynamische coalitie.

Missie Open Zulte

Open Zulte heeft tot doel het gemeentelijk beleid van Zulte vorm te geven op een dusdanige en onafhankelijke manier dat het de inspraak en betrokkenheid van de georganiseerde en niet-georganiseerde burgers maximaal bevordert.

Open Zulte respecteert de maatschappelijke diversiteit en stelt de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de inwoners voorop. Open Zulte doet dit met respect voor elk individu, ongeacht zijn of haar afkomst, levensbeschouwing of geaardheid. Daartoe organiseert Open Zulte een zo effectief en efficiënt mogelijk bestuur en is het bereid tot samenwerking met alle andere politieke partijen die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onderschrijven.

De interne besluitvorming gebeurt steeds op een basis-democratische manier.