Open Zulte zet coalitie met GVZ en N-VA verder in 2019

IMG_4185.jpg
16/11/2018

Open Zulte zet coalitie met GVZ en N-VA verder in 2019

 

Ondanks de absolute meerderheid, heeft het partijbestuur van Open Zulte beslist om ook in de komende bestuursperiode de coalitie met GVZ en N-VA verder te zetten. Grondslag hiervan is de bijzonder goede samenwerking en verstandhouding sedert 2012. De invulling van de bevoegdheden werd door burgemeester Simon Lagrange toegelicht op een persconferentie op woensdag 15 november.

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober draaiden voor open Zulte uit op een onverhoopt resultaat. Met 17 zetels op 25 werden zelfs de eigen stoutste verwachtingen ruim overtroffen. De Zultse inwoners gaven ons het vertrouwen en de kans om voort te doen en dat was uiteindelijk onze bedoeling.

Met dank aan de inzet van onze burgemeester Simon, onze schepenen, onze gemeenteraadsleden en ocmw-raadsleden, bestuursleden en al onze kandidaten die zich ten volle hebben gegeven. We vergeten daarbij het stille werk van onze overige bestuursleden niet en zeker de Zultse kiezers die ons de kans geven om ons beleid verder te zetten.

Open Zulte is dus dankbaar, maar beseft ook dat met deze resultaten de inzet en het werk van de volledige bestuursploeg werd beloond. De voorbije jaren werd op een bijzonder positieve manier samen gewerkt met onze coalitiepartners van GVZ en N-VA. We zijn dit indachtig en willen daarom ook ondanks onze absolute meerderheid samen met hen de toekomst van onze gemeente verder uitrollen voor de komende jaren.

In een nieuwe samenstelling, werden omtrent de bevoegdheden in het bestuursteam voor 2019 een aantal zaken vast gelegd :

  • GVZ en N-VA vullen elk gedurende 3 jaar een schepenmandaat in bij het begin van de volgende bestuursperiode.
  • Het huidig schepencollege vult zo goed als mogelijk de lopende zaken verder in. Dit komt de continuïteit van het huidig beleid ten goede. Burgemeester Simon Lagrange, schepenen Sophie Delaere, Michaël Vandemeulebroecke, Frederic Hesters, Olivier Peirs en Linda Detailleur behouden hun huidige bevoegdheden.
  • Zoals wettelijk vast gelegd, dienen we het voortaan met 1 schepen minder te doen. Dit betekent dat de bevoegdheden van huidig schepen Filip Peers Filip herverdeeld worden.
  • Er is een éénmalige dubbele wissel voorzien begin 2022, waarbij Francky De Coster en Natasja De Vos het schepenambt van respectievelijk Linda Detailleur en Olivier Peirs zullen overnemen.
  • Francky De Coster start als voorzitter gemeenteraad tot eind 2021. Vanaf 202 zullen GVZ en N-VA zorgen voor de verdere invulling van het voorzitterschap van de gemeenteraad. 

 

Hieronder kan u lezen wie welke bevoegdheden zal opnemen vanaf begin 2019 :

Simon Lagrange : Burgemeester                 

Algemeen beleid
Personeel
Politie, brandweer en veiligheid
Communicatie, digitalisering en burgerparticipatie
Evenementen
Intergemeentelijke samenwerking
Bevolking en burgerlijke stand


Sophie Delaere : Schepen 
   
Openbare werken, openbaar groen en patrimonium
Lokale economie
Toerisme
Landbouw

Michaël Vandemeulebroecke : Schepen
 
Schepen                                            
Mobiliteit en verkeersveiligheid
Cultuur
Jeugd
Wonen
Begraafplaatsen

Frederic Hesters : Schepen                                             

Duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn
Onderwijs
Ontwikkelingssamenwerking
Gezondheid
Gelijke kansen


Olivier Peirs : Schepen (2019-2021)                                                                           
Natasja De Vos : Schepen (2022-2024)       

Ruimtelijke planning en omgevingsvergunningen                                                                                               
Financiën
Kerkfabrieken
Sport

Linda Detailleur : Schepen (2019-2021)                                                   
Francky De Coster : Schepen (2022-2024)                                                                                

Sociale zaken
Welzijn
Seniorenzorg
Kinderopvang