Zulte sluit jaarrekening 2023 zeer positief af

gezonde financiën.jpg
09/07/2024

Het gemeentebestuur sloot de jaarrekening 2023 af met zeer gunstige cijfers. Er werd veel geïnvesteerd, de financiën bleven gezond en de schuldgraad laag. Dit geeft ruimte om de komende jaren verder te investeren.

 

Op de gemeenteraad van 25 juni 2024 werd de jaarrekening van 2023 voorgesteld door schepen van Financiën Tony Boeckaert.

 

Exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo voor 2023 bedraagt 5.187.170 euro. Dit zijn de exploitatieontvangsten van 24.431.000 euro min 19.243.000 euro aan uitgaven.

  • De ontvangsten stegen met 2%.
  • De dalende prijzen en verbruik van gas en elektriciteit zorgden voor minder uitgaven.
  • De uitgaven omvatten voornamelijk de personeelskosten voor 50% en 29% goederen en diensten.

 

Investeringssaldo
Het investeringssaldo bedraagt (min) -10.668.796 euro. Er werd in 2023 voor 11.521.230 euro betaald aan investeringen en 852.434 euro ontvangen aan voornamelijk subsidies. De meest in het oog springende investeringen zijn:

  • De renovatie van de oude sporthal;
  • De nieuwbouw van de gemeenteschool;
  • Het bouwrijp maken van de site Lys Yarns;
  • Het vernieuwen van materieel van de technische dienst.


Beschikbaar budget
Er werden in 2023 geen leningen aangegaan. Hierdoor is het beschikbare budgettair resultaat of anders gezegd het beschikbaar budget op de rekening van Zulte 6.024.368 euro. Dit is het dubbele van wat voorzien was in de goedgekeurde meerjarenplanning.

 

Autofinancieringsmarge
De autofinancieringsmarge, die bepaalt hoe gezond een gemeente is, bedraagt 4.448.562 euro. Dit is een heel hoog cijfer en geeft Zulte de ruimte om in 2024 te blijven investeren, en ruimte om bijkomende leningen aan te gaan.

 

Lage openstaande schuld/inwoner
De openstaande schuld in 2023 bedroeg 549 euro per inwoner. Het Vlaams gemiddelde is 1248 euro per inwoner.

 

Het resultaat van de jaarrekening 2023 geeft het bestuur de kans om in 2024 verder te werken aan lopende projecten zoals domein de Raveschoot, de lopende wegenwerken en zoveel meer.

 

Deze cijfers geven ook een goede uitgangspositie om de komende jaren verder te investeren in onze drie dorpen.