Lys Yarns wordt mooi stuk 'Nieuw Zulte'

F5087AD7.JPG
26/06/2024

Op de site Lys Yarns wordt een mooi stuk “Nieuw Zulte” ontwikkeld. Met veel publieke functies, ruimte voor aangenaam wonen en meer groen. De gemeenteraad keurde de projectdefinitie goed.

 

 

In 2018 kocht het gemeentebestuur het terrein van Lys Yarns aan. De site is ruim 2 hectare groot en ligt in woongebied. Intussen werden de gebouwen van de voormalige textielfabriek volledig gesloopt en is de sanering van de grond bijna afgerond.

 

 

Het gemeentebestuur zet nu een belangrijke stap richting de herontwikkeling van het terrein. De gemeenteraad keurde de projectdefinitie goed. Dat betekent dat de gemeente kan starten met de zoektocht naar een bouwpartner.

 

 

Publieke functies

 

Het gemeentebestuur wil op het terrein verschillende publieke functies realiseren:

  • Een kinderopvangplaats voor 36 baby’s en peuters
  • Een multifunctionele ontmoetingsruimte
  • 30 betaalbare seniorenwoningen
  • Een nieuw project begeleid wonen voor 11 mensen met een beperking

 

De seniorenwoningen en het begeleid wonen zullen gerealiseerd worden in samenwerking met de sociale woonmaatschappij Dimensa.

 

Deze publieke functies zullen een grote meerwaarde zijn voor de Zultse inwoners.

 

 

Aangenaam wonen

 

De ruimtelijke ontwikkeling op het terrein is gebaseerd op het eerder goedgekeurde masterplan. Er is ruimte voor 90 private woongelegenheden in verschillende bouwblokken. Er wordt niet gekozen voor een klassieke verkaveling, wel voor bebouwing dwars op de N43, met publiek groen, open ruimtes en doorzichten richting de Leievallei. Dit met een dorpse en kwaliteitsvolle archtitectuur. Geïnteresseerde bouwparters kunnen verbeteringen aan dit ontwerppplan voorstellen. De twee grote kastanjebomen aan de Staatsbaan blijven zeker behouden. Langs de Staatsbaan is ook ruimte voor enkele lokale handelszaken.

 

Minimum 20% van de woongelegenheden moet dienstig zijn voor éénslaapkamerappartementen.

 

De herontwikkeling zal zo ook zorgen voor een extra betaalbaar woonaanbod in het centrum van de gemeente.

 

 

Meerwaarde voor de omgeving

 

De herontwikkeling zal  zorgen voor een verbeterde bereikbaarheid van de aanpalende school en Woonzorgcentrum. Zij krijgen een ontsluiting via een verbrede Pontstraat en Boelakendreef richting de verkeerslichten op de Staatsbaan. Dus niet meer langs de smalle Pontstraat via de kerk. De parkeervoorzieningen aan de school worden geoptimaliseerd.

 

Er wordt ook een aangename wandelverbinding gecreëerd doorheen het terrein van Lys Yarns, richting de Baudreef en de Staatsbaan.

 

 

Extra groen

 

Aan de herontwikkeling van Lys Yarns is ook een nieuwe groenzone gekoppeld, genaamd 'Boelakepont'. Deze publiek toegankelijke groene zone zal 1 hectare groot zijn, gelegen aan de achterkant van het terrein Lys Yarns en achter het Woonzorgcentrum. Hier is veel ruimte voor natuur, beplanting, waterbuffering, wandelpaden, rustplaatsen en een educatieve speelzone. Er zijn aan de rand ook extra parkeerplaatsen voorzien als oplossing voor de parkeerdruk aan het Woonzorgcentrum.

 

De aanleg van deze groenzone is reeds gepland voor 2025.

 

 

 

Adviezen

 

De voorgestelde projectdefinitie werd gunstig onthaald bij de direct omwonenden, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro), de seniorenadviesraad en de adviesraad voor mensen met een beperking.

 

 

Verdere stappen

 

Nu de gemeenteraad de projectdefinitie heeft goedgekeurd, wordt de opdracht in de markt gezet. Iedere geïnteresseerde partij kan tegen eind augustus zijn kandidatuur stellen. Hierna wordt nagekeken wie aan de selectievoorwaarden voldoet en kunnen geselecteerde partijen hun eerste offerte indienen. Een deskundige jury met experten in ruimtelijke ordening zal de drie beste offertes selecteren.

 

In het voorjaar van volgend jaar zal de gemeenteraad dan de definitieve projectdefinitie goedkeuren. Dan kunnen de drie geselecteerde partijen een definitieve offerte indienen en zal de beste partij geselecteerd worden, opnieuw via een jury met experten. Dit zal gebeuren tegen eind 2025.

 

Vanaf 2026 kan de ontwikkelaar dan starten met de realisatie.

 

De aanleg van de publieke groenzone achteraan het terrein en achter het Woonzorgcentrum verloopt via een aparte aanbesteding. De aanleg hiervan is reeds gepland voor 2025.