Gemeente werkt aan nieuwe invulling vroegere schoolterrein Olsene

masterplan olsene foto 2.jpg
11/04/2024

Het gemeentebestuur werkt aan de nieuwe invulling voor het vroegere schoolterrein langs de N43 in Olsene. Een eerste basisstudie voor de site en omgeving werd opgemaakt. Bedoeling is een meerwaarde te creëren voor het dorp via onder andere een centrale groenzone en doorsteken voor fietsers en wandelaars. Het plan werd voorgelegd op een participatiemoment en is raadpleegbaar op de gemeentelijke website. Inwoners kunnen er ook hun ideeën en suggesties kwijt.

 

De gemeente Zulte en streekontwikkelingsintercommunale Veneco werken aan een masterplan voor de dorpskern van Olsene. “De directe aanleiding is het vrijkomen van de vroegere schoolgebouwen op de hoek van de Grote Steenweg met De Dreve”, zegt burgemeester Simon Lagrange. “De Wereldwinkel en de Heemkundige Kring hebben deze gebouwen al verlaten. Begin volgend jaar zal ook jeugdhuis Sloef verhuizen naar de nieuwbouw op domein Raveschoot. Dat betekent dat dit terrein in 2025 volledig leeg zal komen te staan. Een stuk woongebied van 4.000 m² gemeentelijke eigendom in het centrum van Olsene. Voor de nieuwe invulling hebben we ervoor gekozen om dit niet geïsoleerd te bekijken, maar wel samen met het achterliggende stuk woongebied naar de Heirweg toe, dat in privé-eigendom is. We willen dit ook kaderen in een analyse van het dorp Olsene en hoe we het dorp via deze herontwikkeling verder kunnen versterken. We hebben Veneco aangesteld om hiervoor een masterplan op te maken.”

 

Intussen is een eerste basisstudie opgemaakt. “We kiezen niet voor een klassieke verkaveling vol alleenstaande woningen, met nieuwe wegenis en veel verharding. We willen integendeel een meerwaarde creëren voor de omgeving”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Tony Boeckaert. “De bouwzones worden voorzien aan de randen van het terrein, met een mix van verschillende woontypes voor verschillende doelgroepen zoals jonge gezinnen, ouderen en alleenstaanden. Geen aaneengesloten bouwblokken maar met veel doorzichten. Centraal op het terrein komt een grote nieuwe groenzone. Doorheen de site zijn ook verschillende trage verbindingen voorzien, zodat fietsers en wandelaars zich vlot door het terrein kunnen verplaatsen. Op de huidige gemeentelijke eigendom is ruimte voor publieke functies.”

 

Het plan werd eind maart voorgelegd op een participatievoormiddag. “Hier was een ruime opkomst van 60 geïnteresseerde inwoners”, zegt schepen van Participatie Fauve Tack. “Na een toelichting over het plan in de raadszaal, maakten we een wandeling door Olsene om te eindigen op de koer van het schoolterrein. De voorstellen werden globaal goed onthaald en we kregen veel interessante inbreng. Er is duidelijk veel vraag naar meer groen in het centrum van Olsene. De presentatie kan je ook raadplegen op de gemeentelijke website. Via www.zulte.be/masterplanolsene kan je ook je ideeën en suggesties meegeven.”

 

De gemeente en Veneco gaan nu alle binnengekomen opmerkingen verder verwerken. Op basis hiervan zal het plan verder vorm krijgen. Intussen werd het project ook geselecteerd voor het traject “dorpelijk wonen” van de Vlaamse Bouwmeester. Hierbij zal de gemeente in samenwerking met een ervaren architectenbureau een ontwerpend onderzoek voeren. Bedoeling is een ruimtelijke, architecturale, sociale en ecologische meerwaarde te creëren, die aansluit bij de bestaande dorpskern.

 

Foto: burgemeester Simon Lagrange en schepenen Fauve Tack en Tony Boeckaert op de koer van de voormalige school in Olsene.