Zulte stimuleert energiebesparing en ontharding bij inwoners en bedrijven

fauve en tony.jpg (1)
09/02/2023

De Zultse inwoners en bedrijven die investeren in energiebesparing en ontharding, krijgen hierbij de volle steun van het gemeentebestuur. Op initiatief van schepenen Fauve Tack (Milieu) en Tony Boeckaert (Lokale economie) keurde de gemeenteraad hiervoor twee nieuwe subsidiereglementen unaniem goed. Dit kadert in onze doelstellingen om de CO2-uitstoot in onze gemeente te verminderen en om onze lokale bedrijven en inwoners te ondersteunen.

 

Subsidies voor energiebesparing en ontharding voor Zultse inwoners

Een eerste steun is een nieuwe subsidie van maximum 300 euro voor het ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen en opritten. Hiermee willen we onze inwoners aanzetten om gesloten verharding te vervangen door gazon, planten, struiken of bomen. Het idee hiervoor kwam van de gemeentelijke milieuraad. Minder ontharding en meer vergroening zorgen niet enkel voor een betere waterhuishouding maar brengen ook verkoeling op zeer warme dagen en zijn een must voor onze biodiversiteit. Gazon ter vervanging van een gesloten verharding komt in aanmerking voor 5,00 euro/m² subsidie. Beplanting ter vervanging van een gesloten verharding komt in aanmerking voor 7,50 euro/m².

Verder werden ook de gemeentelijke energiepremies herzien en aangevuld. Voortaan kunnen inwoners ook een subsidie tot maximum 300 euro aanvragen voor warmtepompboilers en vloerisolatie, naast de bestaande premies voor zonneboilers, warmtepomp en buitenmuurisolatie. Voor groendaken en het vervangen van een houtkachel door gas kan geen subsidie meer verkregen worden.

Vanaf dit jaar is er ook een extra zitdag van het energieloket dat de gemeente organiseert in samenwerking met intercommunale Veneco. Inwoners kunnen hier terecht voor vragen en advies over energiebesparende maatregelen en premies. Naast de bestaande zitdag elke 1e maandag van de maand van 15u tot 19u in het gemeentehuis, kan je nu ook elke 3e vrijdag van de maand van 9u tot 12u terecht in het Sociaal Huis, telkens op afspraak.

 

Energiecoaching voor Zultse KMO’s

De Zultse KMO’s kunnen binnenkort dan weer beroep doen op een energiecoachingstraject met een daarin gespecialiseerd bureau. De gemeente neemt deel aan een project van streekontwikkelingsintercommunale Veneco en voorziet een extra gemeentelijke subsidie voor lokale KMO’s die willen deelnemen.

De KMO’s kunnen hierbij gebruik maken van een energieaudit met analyse van het energieverbruik, en van een energieactieplan met ondersteuning en daarbij een premiebegeleiding. De kostprijs varieert naargelang het energieverbruik en schommelt normaal gezien tussen de 2.000 en 3.000 euro. Via de KMO-portefeuille kunnen ze hierop 20 tot 30 % steun krijgen. Om de deelname van onze Zultse KMO’s extra te stimuleren, voorzien we vanuit de gemeente nog een extra subsidie die de steun vanuit de KMO-portefeuille verdubbelt. Bedrijven kunnen dus bovenop de KMO-portefeuille nog eens 400 tot 600 euro subsidie verkrijgen. De kost voor een KMO met  een verbruik tot 10.000 kWh  bedraagt dan 800 €. Grote verbruikers tot 100.000 kWh betalen 1.500 €.

De gemeentelijke ondersteuning is dus een bijzondere stimulans om een energiecoachingstraject op te starten, en het actieplan uit te voeren. Voorwaarde is dat de voorgestelde energiebesparende investeringen binnen de drie jaar gerealiseerd moeten zijn. Dit is  ongetwijfeld terug verdiend na enkele jaren.

 

Meer informatie over al deze zaken via onze schepenen, via de gemeentelijke dienst Milieu of via de gemeentelijke website.