Vernieuwde Meiweg, Kouterweg en Dennenstraat

meiweg.JPG
02/05/2023

De vernieuwde Kouterweg, Dennenstraat en Meiweg in Zulte werden recent officieel in gebruik genomen. Het afgelopen jaar werden hier wegen- en rioleringswerken uitgevoerd. 

 

“De Kouterweg en Dennenstraat waren nog niet voorzien van een volwaardige openbare riolering. Daar hebben we nu werk van gemaakt”, zegt schepen van Openbare Werken Sophie Delaere. “Er werd een afvalwaterriolering aangelegd in de straat. Het regenwater van de woningen wordt op eigen terrein opgevangen in een regenwaterput voor hergebruik of geïnfiltreerd in de bodem. Ook werden in de straat wadi’s en een buffergracht aangelegd om het regenwater te stockeren en vertraagd te laten infiltreren.  Op die manier zorgen we voor het maximaal aanvullen van de grondwaterspiegel en een goede waterhuishouding in de bodem. We hebben hiermee aandacht voor de klimaatsverandering, de droge zomers en hevige regenperiodes.”

 

De nieuwe wegenis in de Kouterweg en Meiweg werd op dezelfde breedte aangelegd als de bestaande weg, met aandacht voor extra groen en enkele bomen. Dit om aangename woonstraten te creëren. Het vrijliggende perceel in de Kouterweg wordt dit jaar nog volledig beplant met fruitbomen en kleinfruit, middenin een aangename zone voor de buurt.

 

De totale kostprijs van de werken bedraagt 1.344.000 euro excl. BTW, waarbij de Vlaamse overheid voor 440.000 euro subsidieert. De gemeentelijke bijdrage bedraagt slechts 140.000 euro, de rest wordt betaald via rioolbeheerder Farys.

 

De werken werden uitgevoerd door aannemer Vanden Buverie.

 

Wegenwerken Kouterweg, Dennestraat en Meiweg afgerond | Zulte | hln.be