Vernieuwing buurtterrein Kloosterstraat met Europese subsidies

Foto project Kloosterstraat.jpg
31/05/2024

Het speelterrein langs de Kloosterstraat in Machelen is verouderd. Gemeente Zulte wilde de site in het centrum van Machelen-aan-de-Leie vernieuwen en droomde van een aangenaam buurtplein. Daarom werd een projectaanvraag ingediend om subsidies te kunnen ontvangen via LEADER-middelen. Het dossier werd recent goedgekeurd.

 

Het speelterrein langs de Kloosterstraat in Machelen is aan vernieuwing toe. Gemeente Zulte wenst er een inclusieve ontmoetings- en speelzone te creëren met drempelvrije wandelpaden, aangepast meubilair en natuurlijke speelelementen. Door middel van een participatietraject wil de gemeente verschillende partners betrekken bij het ontwerp en verdere uitvoering.


De gemeentelijke diensten kunnen nu van start gaan met dit project. Heel wat partners worden bij de uitwerking betrokken zoals jeugdbewegingen, scholen, dienst Vrije Tijd, dienst Kinderopvang, dienst Lokale Economie,… en uiteraard ook de omwonenden. Schepen Michaël Vandemeulebroecke: “We betrekken ook graag het Roger Raveelmuseum, want de kunstenaar is van grote cultuurhistorische waarde voor Zulte. De nieuwe ontmoetingsplek bevindt zich dan ook midden in alle elementen die een link hebben met Roger Raveel. Denk maar aan de Muur der Verbeelding, de ‘Palen van het onbeperkte’,…” 


Schepen Sophie Delaere: “In het ontwerp willen we voldoende aandacht besteden aan ontharding en het vergroten van de biodiversiteit. Ook voorzien we graag aangepaste picknickbanken voor mindervaliden. De speelzone wordt bij voorkeur opgesplitst in een zone voor de allerkleinsten tot 10 jaar met aangepaste speeltuigen voor minder mobiele kinderen en een +10 jaar speelzone.” 


De totale kost van het project wordt geschat op 122.111 euro en zal voor 65% gefinancierd worden met LEADER-middelen. LEADER is een subsidieregeling voor projecten die gericht zijn op onder meer het behoud van de leefbaarheid van het platteland en het stimuleren van ontmoeting en verbinding tussen bewoners.

 

Op de foto: schepen Sophie Delaere en schepen Michaël Vandemeulebroecke aan site langs de Kloosterstraat te Machelen.