Start van de bouw van nieuwe accommodatie voor jeugd en sport in Olsene

IMG_1559.jpg
26/05/2023

Volgende week starten de bouwwerken voor de nieuwe jeugd- en sportaccommodatie op domein de Raveschoot in Olsene. Het einde van de werken is voorzien na de zomer van volgend jaar.

 

De eerste aanbestedingsprocedure leverde geen geschikte aannemer op. Daardoor liep de start van de bouwwerken enkele maanden vertraging op. Bij de tweede aanbestedingspoging werden de werken gegund aan aannemer VLtrac Bohez. De gunningsprijs bedraagt 2,3 miljoen euro exclusief btw, in overeenstemming met de vooropgestelde raming.

 

Volgende week start de aannemer met de werken op het terrein. Het einde van de werken is voorzien na de zomer van volgend jaar. De bestaande jeugd- en sportaccommodatie en het voetbalveld blijven in gebruik tijdens de bouwfase. Zo kunnen de verenigingen hun werking gewoon voortzetten, al zal er tijdens de werken natuurlijk wel wat hinder zijn. De werfzone zal een deel van het bestaande speelveld achter de lokalen innemen. Het tennisveld wordt ontoegankelijk en de looppiste wordt tijdelijk onderbroken. Zodra het nieuwe gebouw is afgewerkt, wordt de oude accommodatie volledig gesloopt.

 

De nieuwbouw wordt een nieuwe thuis voor vele verenigingen uit Olsene. Schepen van Jeugd en Cultuur Michaël Vandemeulebroecke: “Het huidige gebouw is volledig verouderd. We vervangen het door een moderne, ruime en duurzame accommodatie. De Raveschoot wordt een aangename thuis voor de jeugdbewegingen KSA en Chiro Olsene, de speelpleinwerking, de voetbalinitiatieven Red Stars en Atletico, de opvang van Dier onder Dak en de hondenschool De Leievrienden. Daarnaast zal ook jeugdhuis ’t Sloef er een nieuw onderdak vinden. Tenslotte komt er een polyvalente ruimte ter beschikking van alle gebruikers van het gebouw."


"We hebben gekozen voor een laag en rechthoekig gebouw met veel glaspartijen. Het geheel heeft een eenvoudige afwerking, zonder overbodige luxe: functioneel, maar modern.”

 

Op het terrein was er recent een brandstichting in het oude clublokaal van de rugbyclub. Dat gebouw zou na de zomer gebruikt worden door de Red Stars, een voetbalinitiatief voor kinderen met een motorische beperking. Het onderzoek naar de daders van de brandstichting loopt nog. De politiezone voert extra patrouilles uit in de omgeving van het terrein. Bij de nieuwbouw was reeds voorzien in een camerasysteem om het volledige terrein, inclusief de speelvelden, in kaart te kunnen brengen. In overleg met de gebruikers en de aannemer worden binnenkort ook tijdelijke camera’s voorzien voor de werf- en gebouwenzone. Ondanks de brand zullen de Red Stars zullen in september hun werking kunnen opstarten op de Raveschoot. In samenspraak met de gemeente wordt er gewerkt aan een tijdelijke oplossing voor een clubruimte waar ouders en toeschouwers terecht kunnen.

 

Bouwwerf De Raveschoot krijgt camera’s na incidenten, Red Stars herpakken zich met tijdelijke oplossing (Zulte) | Het Nieuwsblad

Werken nieuwbouw Raveschoot starten begin 2023: “Sober, maar functioneel gebouw voor jeugd en sport” | Zulte | hln.be