Tania Verpraet bepleit indeling stembureaus op straatniveau

_YVE2767bc.jpg
24/01/2018

Vlotter je stem uitbrengen omdat je aan het stemlokaal niet meer hoeft te wachten op gezinsleden of huisgenoten die aan andere lokalen staan aan te schuiven.
Tania Verpraet (Open Zulte) bracht het thema op de agenda van de gemeenteraad van 23 januari. Het punt werd goedgekeurd en zal op de verkiezingen van 14 oktober reeds worden toegepast.

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen de Zultse inwoners niet meer alfabetisch, maar per straat in eenzelfde lokaal hun stem kunnen uitbrengen.
Gemeenteraadslid Tania Verpraet verklaart waarom ze dit als punt op de gemeenteraad bracht : “Door de stembureaus op die manier in te delen, kunnen gezinnen en buren naar hetzelfde lokaal om hun stem uit te brengen. Bij de vorige verkiezingen werden de mensen nog alfabetisch opgeroepen. Daardoor dienden leden van eenzelfde gezin meestal in verschillende rijen gaan aanschuiven, met vaak ook een verschil in wachttijd.”
Naast de tijdsbesparing voor de kiezers, ziet ze nog een ander voordeel : “Door de indeling op straatniveau te organiseren, kan men ook gemakkelijker met buren afspreken om samen te gaan stemmen. Dit kan de verkeersdrukte wat doen afnemen.”

Burgemeester Simon Lagrange was in alle geval gewonnen voor dit idee van oproepen op straatniveau en zal met de gemeentelijke diensten nog bekijken als het mogelijk is om ook aanliggende straten te groeperen in eenzelfde kiesbureau.