Speelterrein in wijk Biriwi wordt volledig vernieuwd

biriwi 1.JPG
02/02/2024

Het speelterrein in de Biriwi-wijk in Zulte wordt volledig vernieuwd. Er komt een groene speel- en ontmoetingsplaats. 

 

De huidige speelsite in de Rietstraat van de Biriwi-wijk in Zulte bestaat uit een geasfalteerd terrein voorzien van twee gedateerde minivoetbaldoelen. In kader van ontharding wordt het grootste deel asfalt uitgebroken. Er wordt een beperkte strook asfalt behouden en voorzien van een nieuwe toplaag. Deze strook zal dienen als voetbal- en basketbalveld.

 

De vrijgekomen ruimte wordt omgevormd tot een groenzone, voorzien van een waterdoorlatend wandelpad. Verder wordt ook een speel- en ontmoetingsplek gecreëerd met speeltoestellen voor zowel kleuters als lagere schoolkinderen.

 


Tenslotte wordt een mindervalide picknickbank en een petanqueveld voorzien. Zo wordt ontmoeting en sport gecombineerd. Langs de straatzijde wordt een lage haag aangeplant om enerzijds een visuele barrière te vormen en anderzijds om overvliegende ballen te remmen.

 

De overheidsopdracht werd voorafgegaan door een fysieke buurtbevraging. Deze vond plaats op maandag 16 oktober 2023. Nadien werd een eerste voorstel bedeeld en konden de buurtbewoners bemerkingen doorgeven. Op basis daarvan werd het bestek opgemaakt. De uitgave wordt geraamd op 40.000 euro inclusief btw. De gemeenteraad gaf unanieme goedkeuring aan het bestek. Nu kan de gemeente een aannemer selecteren die deze werken zal uitvoeren.