Grote wegen- en rioleringswerken in Bokstraat-Eikstraat-Schrijversstraat gaan van start

bokstraat werken.jpg
20/10/2023

Tot op heden komt een groot deel van het afvalwater van de Bokstraat, Schrijversstraat en een deel van de Eikstraat in open grachten terecht. De aanleg van een gescheiden rioleringssysteem is dus noodzakelijk. Ook de rijweg wordt volledig heraangelegd. Na een lange periode van overleg, ontwerp en grondverwerving kunnen de werken starten.


De werken verlopen in verschillende fasen:
Fase 1: aanleg bufferbekken en werken op privaat terrein
Fase 2: Eikstraat
Fase 3: Schrijversstraat
Fase 4: Bokstraat (zone Brandstraat tot Schrijversstraat)
Fase 5: Bokstraat (zone Schrijversstraat tothuisnummer 26)
Fase 6: Bokstraat (huisnummer 26 tot 54)

 

Aannemer Van Den Buverie start volgende week met het uitgraven van een grote waterbuffer in de Eikstraat. Deze dient als infiltratiebekken voor het regenwater. Vervolgens starten de rioleringswerken en vernieuwing van de rijbaan in de Eikstraat, Schrijversstraat en als laatste de Bokstraat.

 


In de Bokstraat worden wegversmallingen aangelegd om de snelheid in de straat af te remmen. De fietsers zullen op die plaatsen achter een haagstructuur rijden, om dan hun weg verder te zetten op de fietssuggestiestroken. Naast de rijweg tussen de Schrijversstraat en Lange Dreef worden stapstenen aangelegd. Zo kunnen voetgangers op een veilige manier het mooie stuk achterliggende natuur van Lange Dreef en Bisdonkstraat bereiken. Het regenwater in deze buurt wordt opgevangen in wadi’s.

 

Schepen van Openbare Werken Sophie Delaere: “Door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel bereiken we als gemeente een nog hogere graad van zuivering. De aanleg van asvernauwingen zal zorgen voor vertraagd verkeer. Door infiltratie van het regenwater zorgen we voor een hogere grondwaterstand in de bodem.De werken zullen ongeveer anderhalf jaar duren en de totale kostprijs bedraagt drie miljoen euro. Het gemeentelijk aandeel bedraagt 500.000 euro.

 

 

presentatie bokstraat.pptx (live.com)