Zaubeekstraat krijgt volgend jaar vernieuwing

zaubeekstraat sophie.JPG
06/10/2023

De Zaubeekstraat in Zulte wordt volgend jaar vernieuwd, meer bepaald het gedeelte tussen de N43 en de Waalstraat. De gemeenteraad keurde het ontwerp unaniem goed.

 

Schepen van Openbare Werken Sophie Delaere: “De Zaubeekstraat tussen de N43 en de Waalstraat ligt er momenteel slecht bij. Er zijn veel putten en oneffenheden en ook de voetpaden zijn in geen goede staat. Nochtans is dit een belangrijke en veel gebruikte verbinding van en naar het centrum van Zulte. Daarom gaan we de weg vernieuwen en ook een gescheiden riolering aanleggen. De Zaubeekstraat vormt een goede verbinding tussen centrum, school, sporthal en maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutennetwerk. Een fietsstraat zal hier op zijn plaats zijn.”

 

De inrichting van de weg is gelijkaardig aan het gedeelte verderop, voorbij de Waalstraat. Met parkeerplaatsen aan de ene zijde en groenzones tussen wegdek en voetpad aan de andere kant.  Tussen de parkeerplaatsen zullen ook bomen voorzien worden.  Het wegdek wordt als een kwalitatief en duurzaam verblijfsgebied aangelegd in uitgewassen beton en kleiklinkers. Ter hoogte van de dwarsende trage wegen wordt ook een visueel accent gevormd om de aandacht te vestigen op de trage weggebruiker. Zowel voetpad, parkeerzone als wegdek zullen op dezelfde hoogte worden  aangelegd wat heel gebruiksvriendelijk is voor de zwakke weggebruiker. Midden het wegdek zal er een brede rode markering aangebracht worden als aanvulling van de  standaard signalisatie, om de autobestuurder te verduidelijken dat hij zich in een fietsstraat bevindt.  Het kruispunt met de Waalstraat wordt heraangelegd als verkeersplateau, om de snelheid in de Waalstraat en Zaubeekstraat te beperken.  De totale opdracht wordt geraamd op 1.461.893 euro excl. BTW waarvan 419.000 euro ten laste is van de gemeente.

 

De gemeenteraad gaf unaniem de goedkeuring aan het ontwerp en het bestek voor de werken. Nu kunnen gemeente en Farys een aannemer zoeken.