Kathy Van Den Bussche

Kathy Van Den Bussche

Raadslid Bijzonder Comité

Kathy is gehuwd met Paul Coorevits en is zelfstandig thuisverpleegster. Ze hebben twee kinderen, Demis en Melina, en zijn de fiere grootouders van Hayley en Maniche.

Kathy is zeer actief in onze gemeente. Ze is bestuurslid van de wijk Kapelhoek en lid van het FVV. Daarnaast zetelt ze in de PWA-raad, in het beheersorgaan van de gemeentelijke zalen, is ze lid van Markant en vrijwilliger bij Kind&Gezin.
Ook op politiek vlak staat Kathy haar mannetje. In het verleden was ze de vertrouwenspersoon van gemeenteraadslid Ignace Van den Weghe en in 2012 nam kwam ze ook op bij de provincieraadsverkiezingen.
Momenteel zetelt Kathy reeds een tweede termijn als raadslid in het Sociaal Huis.


Contact opnemen met Kathy Van Den Bussche

Hoenderdreef 3
9870, Zulte